• V rovinách 103
  • Praha 4

Reference

  • Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, zajištění pravidelného technického servisu a provozování plynových kotelen pro potřeby MPO
  • Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR, správa kotelen
  • Ministerstvo spravedlnosti ČR, zajištění údržbářské činnosti, servis a provoz kotelny, včetně havarijních zásahů
  • AVX CZECH REPUBLIC, zajištění služeb facility managementu
  • Ministerstvo zahraničních věcí ČR – zajištění servisu kotelen a MaR,
  • Ústřední vojenská nemocnice Praha – technická správa zařízení budov
  • Úřad práce hl. m. Prahy – technická správa kotelen v budovách ÚP
  • Národní galerie v Praze – technická správa kotelen budov NG
  • Okresní soud pro Prahu východ – technická správa kotelny