Nabídka rozšíření služeb

na základě naší dlouholeté spolupráce v oblasti tepelných zdrojů, bychom Vám rádi nabídli další služby společnosti OMNICON s.r.o. v oblasti správy a servisu technických zařízení budov.

Jednou z podmínek rozšíření nabídky služeb byly nutné personální změny. Kdy jsme museli nahradit pracovníky, jejichž kvalifikace a schopnosti neodpovídaly aktuálním požadavkům legislativy.

V současné době disponujeme pracovníky s odpovídajícím rozsahem osvědčení k vybraným činnostem
a naše společnost je držitelem všech potřebných oprávnění nutných pro poskytování souvisejících odborných služeb, oprávnění pro montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených technických zařízení
a oprávnění pro výrobu tepelné energie a rozvod tepelné energie. Je pojištěna na škodu způsobenou třetím osobám v desítkách milionů korun.

Společnost zajišťuje správu a servis pro více než 120 zdrojů tepelné energie, resp. kotelen a výměníkových stanic a technických zařízení, a to jak pro bytové domy, úřady, školy, průmyslové areály, tak pro zdravotnická zařízení.

Veškerou svoji činnost soustřeďuje na poskytování komplexních služeb v prostředí technických zařízení budov a tepelných zdrojů. Provoz, servis, preventivní údržbu, obsluhu a pohotovost zajišťuje 24 hodin. Služby společnosti jsou komplexní, pracuje dle standardů kvality, životního prostředí a bezpečnosti práce.

Cílem nabídky tohoto komplexního zajištění služeb je optimalizace rozsahu a ceny služby pro Vás, naše zákazníky.

 

Společnost OMNICON s.r.o. je schopna plně převzít odpovědnost za činnosti v těchto oblastech:

 • Optimalizace technologií, vizualizace technických parametrů a jejich komunikace
 • Slaboproudé instalace, měření a regulace, správa kamerových a přístupových systémů
 • Silnoproudé instalace
 • Topení a výroba teplé vody, výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla a plynové instalace
 • Vzduchotechnika, chlazení a klimatizace
 • Zdravotně technické instalace
 • Provoz technických zařízení a zdrojů tepelné energie s možností napojení na dispečink
 • Výroba a prodej tepelné energie
 • Revize, kontroly a servis vyhrazených technických zařízení, revize a zkoušky tlakových nádob
 • Kontrola a revize protipožárních systémů
 • Kontrola a revize zabezpečovacích systémů
 • Servisní prohlídky bezpečnostních uzávěrů plynu
 • Servis náhradních zdrojů elektrické energie
 • Energetický management
 • Facility Management

 

Před realizací každého projektu v součinnosti s naším zákazníkem provedeme důslednou analýzu provozu dané budovy či areálu a jednotlivých technologií, které jsou předmětem poskytování našich služeb, aby jsme mohli dosáhnout co nejlepšího využití spravované budovy nebo technologií a tím efektivně využili investované peníze našeho klienta došlo k optimalizaci provozních nákladů a prodloužení životnosti technologií.

Cílem je dosáhnout maximální spokojenost našich zákazníků, vždy flexibilně reagovat na momentální situaci s maximálním důrazem na kvalitu našich služeb.

OMNICON s.r.o. spolupracuje s renomovanými zahraničními výrobci, kteří díky kvalitě svých výrobků ovládají vysoké procento trhu.

Jsme centrálním servisem pro kotle a výrobky společnosti De Dietrich. Dále spolupracujeme se společnostmi ACV, JUNKERS, KOPŘIVA, IMMERGAS, IVAR a VIESSMANN..

Cílem naší společnosti je zajistit pro naše zákazníky komplexní služby garantované jedním dodavatelem