• V rovinách 103
  • Praha 4

Nabídka rozšíření služeb

na základě naší dlouholeté spolupráce v oblasti tepelných zdrojů, bychom Vám rádi nabídli další služby společnosti OMNICON s.r.o. v oblasti správy a servisu technických zařízení budov. Jednou z podmínek rozšíření nabídky služeb byly nutné personální změny. Kdy jsme museli nahradit pracovníky, jejichž kvalifikace a schopnosti neodpovídaly aktuálním požadavkům legislativy. V současné době disponujeme pracovníky s odpovídajícím rozsahem osvědčení k vybraným činnostem…

Read More