Topení Zamrazovací sestava Sledování kotelen Voda

Rozvody plynu provádíme v trubkách :

Měd - tento materiál je velmi vhodný a zatím stále nejvyužívanější pro rozvody plynu. Jeho spojování se provádí tzv. "lisováním", jde o metodu, která je mnohem rychlejší, bezpečnější a méně náročná na montáž nežli sváření 

Ocel - u tohoto materiálu jsou nižší náklady za materiál oproti měděným trubkám, ale jeho instalace je složitější a tím i nákladnější 

Plast - tento materiál lze  ve vnitřních prostorách pro vedení plynu použít, avšak pouze při dodržení zvýšených bezpečnostních opatření

Přehled činností:

Venkovní přípojky plynu

Realizace domovních a průmyslových plynovodů

Připojení plynových spotřebičů

Revize plynových rozvodů a spotřebičů

Vše s dodáním potřebného materiálu.

Friday the 23rd. Cílem naší společnosti je zajistit pro naše zákazníky komplexní služby garantované jedním dodavatelem - Joomla Templates