Topení Zamrazovací sestava Sledování kotelen Voda

měření a regulace:

Všechny druhy regulací Vám pomohou uspořit a řídit energetickou spotřebu.

základní druhy:

         Termostatická hlavice - je typ regulace, která se instaluje přímo na radiátory, kde si regulujete teplotu místnosti přímo na topném tělese. Využívá se nejvíce v případě centrální dodávky tepla. U složitějších regulací se používá ke korekci teplot jednotlivých místností.

Prostorová regulace - Tato regulace se umisťuje do místnosti spolu s teplotním čidlem, které Vám umožní na regulaci nastavit požadovanou prostorovou teplotu. Prostorové regulátory se vyrábějí a instalují v mnoha provedeních, analogové nebo digitální, s denním i týdenním programováním, některé mají dokonce bezdrátové připojení. Výhodou je snadná montáž a obsluha.

         Ekvitermní regulace - Teplotní čidlo se instaluje vně objektu. Vytápění objektu je řízeno v závislosti na venkovní teplotě. Pro objekt lze stanovit soustavu ekvitermních křivek, které popisují vzájemnou závislost teploty topné vody, místností objektu a venkovní teploty. Na základě požadované teploty místností lze zvolit určitou křivku a podle venkovní teploty regulovat teplotu topné vody.

Hlavní důvody pro aplikaci ekvitermní regulace:

  • Nutnost zajištění globálního nastavení teploty pro daný objekt v závislosti na referenční vnější teplotě.
  • Úspora energie

Každá regulace je vybavena displejem, který Vám vždy pomůže k lepší orientaci obsluhy a případnému zjišťování závad na technologii.

 

V závislosti na složitosti obsluhovaného zařízení jsou instalovány systémy měření a regulace od nejjednodušší prostorové regulace (pokojový termostat) až po systémy s dálkovým sledováním a řízením přes webové rozhraní (internet) s možností grafické vizualizace. (obrázek)

V rámci řádného plnění jsme se rozhodli maximálně vyjít vstříc požadavkům našich zákazníků, flexibilně reagovat na momentální situaci s maximálním důrazem na kvalitu poskytovaných služeb.

Friday the 23rd. Cílem naší společnosti je zajistit pro naše zákazníky komplexní služby garantované jedním dodavatelem - Joomla Templates