Topení Zamrazovací sestava Sledování kotelen Voda

V rámci činností nabízených divizí Správa kotelen naším klientům zabezpečuje provoz tepelných zdrojů, zařízeni VZT, chlazení, centrálních hasících systémů a souvisejících technologií. S touto činností úzce souvisí činnost naší divize M a R, která má na starosti měření a regulace.

Cílem naší společnosti je , aby naši klienti nemuseli hledat služby u jiných firem, ale našli vše u jednoho dodavatele, společnosti OMNICON s.r.o.

V rámci řádného plnění jsme se rozhodli maximálně vyjít vstříc požadavkům našich zákazníků, flexibilně reagovat na momentální situaci s maximálním důrazem na kvalitu poskytovaných služeb.

Přehled činností:

provoz a údržba tepelných zdrojů

údržba a pravidelné čištění zásobníků na TUV, expanzních nádob

údržba a pravidelné čištění plynových kotlů a spotřebičů

revize dle platných norem

instalace dálkového řízení kotelen, vzduchotechniky a tepelných zdrojů

nepřetržitá pohotovostní služba

zjištění a odstranění závad specializovanými pracovníky v dohodnutém čase

Friday the 23rd. Cílem naší společnosti je zajistit pro naše zákazníky komplexní služby garantované jedním dodavatelem - Joomla Templates