Topení Zamrazovací sestava Sledování kotelen Voda

Ústřední vojenské nemocnice Praha - Střešovice.

Toto naše pracoviště je s ohledem na svůj rozsah a význam organizačně vyčleněno jako samostatná divize. Na tomto rozsáhlém a na rozmanitost a kvalitu prováděných činností náročném zdravotnickém zařízení, které patří mezi nejmodernější v našem státě, zajišťuje společnost OMNICON s.r.o. veškerou technickou správu s výjimkou péče o speciální zdravotnickou techniku.

Od počátku roku 1994 zde zajišťujeme provoz kotelny 24 MW včetně návazných topných systému a rozvodů technologické páry, tj. centrální výměníkové stanice pára / voda o výkonu 19 MW, tří kogeneračních jednotek s celkovým výkonem 3,6 MW, výměníkových a předávacích stanic systému ÚT, regulační tlakové stanice plynu, parních redukčních stanic pro úpravu TUV. Dále zajišťujeme nepřetržitou funkci veškerých standardních vzduchotechnických a klimatizačních zařízení, energocentra , všech elektro-energetických sítí, rozvaděčů, osvětlovacích systémů, trafostanic, nouzových zdrojů elektrické energie, nouzového osvětlení, automatického venkovního osvětlení prostorů, zajišťování provozu a údržby EPS apod. Veškeré řízení popisovaných technologií se v Ústřední vojenské nemocnici Praha děje prostřednictvím řídících systémů firmy SAIA. Na svěřené provozy dohlíží náš dispečink 24 hodin denně.

AVX Lanškroun

Zajištění služby facility managementu – obsluha a běžná údržba zařízení v nepřetržitém provozu včetně revizí a běžných kontrol

Udržování požadované teploty a vlhkosti v objektech AVX v rámci technických možností instalovaných klimatizačních zařízení, vytápění a zvlhčovačů/vysoušečů

Provádění kontrol a údržby funkčního sprinklerového systému SHZ a testů vodních pump dle předpisů. Provádění kontroly a údržby kotelny, výměníkové stanice, rozvody topné vody a páry, chlazení, zásobníky pitné vody a požární vody, rozvody TUV a kanalizace, neutralizační stanice odpadních vod, VZT a klimatizace

Ministerstvo spravedlnosti

Celková rekonstrukce plynové kotelny ministerstva Vyšehradská 16,Praha 2. Výměna základních prvků kotelny, kotle 3x DeDietrich DTG 330 Eco.Nox (342kW),tj. o celkovém výkonu 1026kW

Účelem rekonstrukce byla modernizace kotelny, zařízení po rekonstrukci splňuje mimo jiné současně ekonomické, technické i ekologické požadavky na provoz plynového zdroje tepla.

Rekonstrukce systému MaR osazením modulární ho systému MicroPel MPC300. Realizace 2012

Česká pošta Praha

Pravidelná kontrola kotelen, servisní prohlídky, revize v kotelnách České pošty v Praze (25 objektů) Realizace od ledna 2015

Univerzita Jana Amose Komenského Praha

Pravidelná kontrola kotelen, servisní prohlídky, revize v kotelnách UJAK

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Pravidelná kontrola kotelen, servisní prohlídky v kotelnách MPO (3 objekty) Realizace od září 2011

Úřad práce (Praha 3,8)

Rekonstrukce kotelen, nahrazení stávajících kotlů kondenzačními kotli za účelem zefektivnění provozu

Lázně Bělohrad

TzB – vzduchotechnika, chlazení, MaR

Friday the 23rd. Cílem naší společnosti je zajistit pro naše zákazníky komplexní služby garantované jedním dodavatelem - Joomla Templates