Topení Zamrazovací sestava Sledování kotelen Voda

·      

V rámci činností Facility Managementu nabízíme naším klientům široké spektrum služeb, pokud i přesto máte požadavek na zajištění činnosti, která není uvedena v přehledu činností kontaktujte nás s Vaším požadavkem.

Cílem naší společnosti je, aby naši klienti nemuseli hledat tyto služby u jiných firem, ale našli vše u jednoho  dodavatele, společnosti OMNICON s.r.o.

V rámci řádného plnění jsme se rozhodli maximálně vyjít vstříc požadavkům našich zákazníků, flexibilně reagovat na momentální situaci s maximálním důrazem na kvalitu zajišťování poskytovaných služeb.

 

 cíle uplatnění fm:

 

jasná a přehledná komunikace mezi klientem a správcem prostřednictvím pověřených osob, které představují jednotné styčné body pro všechny činnosti, které jsou nabízeny

jednoduchý a zvládnutelný koncept interních a externích zodpovědností za služby

integrace a koordinace všech požadovaných podpůrných služeb

efektivní využití synergií různých činností, které pomůže zvýšit výkonnost a snížit náklady společnosti

zvýšení trvalé stability organizace uplatněním principů dlouhodobé životnosti zařízení

 

·       Přehled činností:

 

vypracování ročního finančního plánu

čtvrtletní hodnocení činností

komplexní půlroční kontrola objektu či areálu

vedení provozních a servisních knih

pasportizace a plány údržby a oprav

nákladová optimalizace

činnost energetika

nepřetržitá 24 hodinová služba technologického velínu

havarijní služba

správa budov (obsluha, provoz, údržba, opravy, revize, kontroly, odpady, dokumentace)

správa majetku

provoz technologií

úklid vnitřních a venkovních ploch

odpadové hospodářství

péče o zeleň a zahradnické služby

desinfekce, deratizace, dezinsekce

ostraha a recepce, informační služba

telekomunikační provoz

výzdoba, údržba a obnova státních symbolů

stěhování

administrativa

zajištění materiálu pro opravy

malování stěn a stropů

údržba a renovace podlah

pokládka podlahových krytin

Friday the 23rd. Cílem naší společnosti je zajistit pro naše zákazníky komplexní služby garantované jedním dodavatelem - Joomla Templates